Turystyka

Gdzie szukać kolonii dla dzieci?

Kolonie dla dzieci to forma wypoczynku, podczas której dzieci są pod opieką nauczycieli i instruktorów oraz integrują się z innymi dziećmi poprzez różne zajęcia oraz zabawę. Sama forma takiego wypoczynku dla dzieci ma swoje korzenie w Niemczech i sięga jeszcze XIX wieku. W Polsce wolnej istniała podczas II RP, a organizację kolonii oraz ich rozpowszechnianie prowadził przede wszystkim Związek Harcerstwa Polskiego. Po II Wojnie Światowej organizacją obozów kolonijnych zajmowało się Harcerstwo oraz zakłady pracy.

Jak wyglądały kolonie dawniej, a jak wyglądają dziś?

Pierwszą różnicą pomiędzy koloniami dawniejszymi, a odnoszącymi się do czasów Polski socjalistycznej była organizacja. Wprawdzie i dziś i wtedy jednymi z organizatorów obozów kolonijnych było i jest harcerstwo, to jednak bardzo wyraźną część kolonii organizowały duże zakłady pracy. Obecnie zakłady pracy nie uczestniczą w tej formie wypoczynku, ale za to powstała całkiem spora ilość różnorakich podmiotów turystycznych, oferujących także kolonie dla dzieci. Wymogiem jednakże, a który nie obowiązuje w wypadku organizacji wypoczynku dla dorosłych jest w wypadku koloni konieczność uzyskania zezwolenia właściwego kuratora oświaty dla danego obszaru administracyjnego kraju. Bez takiego zezwolenia zorganizowanego wypoczynku dla dzieci w formie koloni prowadzić nie wolno. Ponadto organizator jest zobowiązany zatrudniać personel, który ma doświadczenie w pracy z dziećmi, a także zapewniać odpowiednie warunki sanitarne oraz łatwy dostęp do opieki medycznej.

Kolonie dotyczą zwykle dzieci w wieku od 7-8 lat do wieku lat 11-13, czyli ta forma wypoczynku jest dostosowywana do dzieci w wieku szkolnym podstawowym. To akurat się z biegiem lat nie zmieniło, ale za to formy wypoczynku i ich zróżnicowanie już zmieniły się znacznie.

Dawniejsze kolonie były sztampowe. Organizowano niemalże wszystkie pod jeden wzorzec – zapewnić dzieciom zakwaterowanie i wyżywienie, jakieś zajęcia w formie gier i zabaw oraz zorganizować jedną dwie wycieczki do najbliższego muzeum lub przy braku takiego, urządzić zwiedzanie miasta.

Dzieci z całą pewnością mimo wszystko potrzebowały tamtych koloni, o czym świadczy ogromne zainteresowanie tą formę i ze strony samych dzieci, i ich rodziców. Obecnie jednak można wybierać kolonie spośród nie tylko tych w odniesieniu do miejsca pobytu, ale także ich rodzajów, czyli formy prezentowanego wypoczynku.

Formy wypoczynków kolonijnych

Wybieranie koloni dla dziecka trzeba rozpatrywać w dwóch zakresach – miejsca organizowanego obozu kolonijnego, np.: góry, nad morzem, na Mazurach, oraz w odniesieniu do tematyki.

Obecnie oferowane formy kolonijnego wypoczynku dla dzieci są znacznie bogatsze od proponowanych dawniej. Dzieciom można umożliwić dokształcanie w zakresie języków obcych w obozach kolonijnych językowych. Mogą nauczyć się bądź doskonalić w jeździe konnej, pływaniu, a także innych rodzajach dyscyplin sportowych. Dostępne są kolonie taneczne, artystyczne, czy plastyczne, a nawet kolonie survivalowe. Ważne jest to, aby dobierać kolonie według zainteresowań dziecka, a nie własnych, gdyż dzieci nie zawsze podzielają zainteresowania rodziców.